sp cert

F-skatt finns

Företagsförsäkringar finns

Medlem i ME

ÄLTADALEN

Öppettider

Mån-Tors 07.00-16.00

Fre 07.00-14.00

 

Adress Storkällans väg 25

 

 

Material för mottagning

Pris/ton

  • Skut 30:-
  • Osorterad fyllning (jord/grus/sand) 125:-
  • Betong med armering 225:-
  • Berg 0:-
  • Betong oarmerad 170:-
  • Lera, Avtäckningsmassor innehållande pinnar etc. 300:-

 

*Prislista 2018-01-01 Mottagningsavgifter Alla priser exkl. moms

 

Tippning / hämtning sker på egen risk.

Material vi ej tar emot är;

Förorenade massor, asfalt, blåbetong, ytong, material som överstiger MMR.

Betong och kross får ej vara blandat med virke, plast eller jord. Ris samt stubb.

Vid intippning av otillåtet eller främmande material i lasset debiteras kunden deponiavgift. Personal på AK avgör vad som är godkänt material.

Kontakt till våg på Ältadalen;

070 696 11 89

 

AK Schakt & Entreprenad AB

Segersbyvägen 3B

145 63 Norsborg

 

info@akschakt.se

Copyright © All Rights Reserved