ÄLTADALEN

Öppettider

Mån-Tors     07.00-16.00

          Fre      07.00-14.00


Adress Storkällans väg 25Avsändaren måste alltid fylla i och lämna deklaration innan tippning!

                                                                         

      Material för mottagning

  

                                                                                 Pris/ton

  • Skut                                                                          30:-
  • Osorterad fyllning (jord/grus/sand)                        125:-
  • Betong med armering                                             225:-
  • Berg                                                                            0:-
  • Betong oarmerad                                                     170:-
  • Lera, Avtäckningsmassor innehållande pinnar etc. 300:-


       *Prislista 2018-01-01 Mottagningsavgifter Alla priser exkl. moms


Tippning / hämtning sker på egen risk.

Material vi ej tar emot är; 

Förorenade massor, asfalt, blåbetong, ytong, material som överstiger MMR. 

Betong och kross får ej vara blandat med virke, plast eller jord. Ris samt stubb.

Vid intippning av otillåtet eller främmande material i lasset debiteras kunden deponiavgift. Personal på AK avgör vad som är godkänt material. 

Kontakt till våg på Ältadalen;

070 696 11 89 


AK Schakt & Entreprenad AB

Segersbyvägen 3B

145 63 Norsborg 


info@akschakt.se

Copyright © All Rights Reserved